Testy OncoDNA

oncodna_logo_200

 

 

Profilowanie molekularne proponowane przez OncoDNA jest szczegółową analizą umożliwiającą charakterystykę guza. Wykorzystywane jest:

 

1

w personalizacji leczenia (OncoDEEP, OncoSELECT) – analiza biomarkerów na poziomie DNA, RNA i białek, dzięki którym uzyskuje się wskazówki do zindywidualizowanej terapii

 

 

2

w monitorowaniu (OncoFOLLOW) – śledzenie przebiegu choroby nowotworowej – określenie efektywności stosowanej terapii oraz obecności zmian molekularnych w guzie lub przerzutach, związanych z wrażliwością/opornością na leczenie

 

 

3

w wymianie i poszukiwaniu informacji – dostęp do platformy informacyjnej OncoSHARE (www.oncoshare.com) umożliwiającej kontakt pomiędzy pacjentami i lekarzami na całym świecie oraz specjalistami z firmy OncoDNA.

 

 

Wynikiem profilowania jest Raport charakteryzujący guza na poziomie molekularnym oraz lista  leków z zakresu: chemioterapii, immunoterapii i terapii celowanych. Dodatkowo wskazane są badania kliniczne, do których pacjent mógłby przystąpić.

Ważne: profil OncoDEEP obejmuje także ocenę mutacji w genach ALK, KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, BRCA1 i BRCA2 i inne, które w Polsce są osobno zlecane, aby zbadać możliwość zastosowania terapii celowanej w przypadku niektórych nowotworów. Wykonanie profilowania molekularnego zapewnia uzyskanie informacji na temat zmian w powyższych genach i nie ma potrzeby wykonywania oddzielnej analizy tych genów.

OncoDEEP (test diagnostyczny z certyfikatem CE-IVD)

molgendia-05

Profil molekularny OncoDEEP, na podstawie kompleksowych badań najistotniejszych biomarkerów tkanki nowotworowej (NGS, PyroSeq, IHC, itp.), analizuje ich korelację z oddziaływaniem leków, bazując na danych z obszernej i ciągle aktualizowanej literaturze klinicznej. Szczegółowo opisuje charakterystykę molekularną guza oraz wskazuje najlepsze dla pacjenta opcje terapeutyczne.

KORZYŚCI:

Wyniki profilowania OncoDEEP pomagają lekarzowi w podjęciu decyzji terapeutycznej dzięki:

 • wskazaniu terapii z potencjalnymi korzyściami klinicznymi (chemioterapia, immunoterapia, terapie celowane)
 • określeniu terapii, które nie zostały wcześniej uwzględnione w leczeniu
 • wykrywaniu leków o potencjalnym braku korzyści klinicznych (dzięki czemu można uniknąć niepotrzebnych kosztów i przede wszystkim niepożądanych efektów ubocznych wynikających z toksyczności terapii)
 • wskazaniu możliwości dołączenia pacjenta do aktualnie prowadzonych badań klinicznych  

 

Materiał do badań

ffpe-01

fragment tkanki guza zatopiony w bloczku parafinowym (FFPE) lub 15 preparatów mikroskopowych

 

Zakres profilowania molekularnego

ngs-01-01-01

NGS (Sekwencjonowanie Nowej Generacji):

 

 • 638 genów DNA (SNVS, INDELS, CNV)
 • 20 genów RNA (nieprawidłowy splicing, fuzje genów)

 

ihc-02-02-02

Wrażliwość na inhibitory PARP:

 

 • HRD – niedobór fenotypu rekombinacji homologicznej (LOH, TAI)

 

ihc-02-02-02

Immunoterapia oparta na inhibitorach PD-1/PD-L1:

 

 • MSI (niestabilność mikrosatelitarna)
 • TMB (Tumor Mutation Burden – obciążenie nowotworu mutacjami)

 

Specyficzne pakiety uzależnione od rodzaju nowotworu

ihc-02-02-02

IHC (immunochistochemia):

 

 • chemioterapia
 • terapie celowane
 • inne (np. metylacja)

 

Profil molekularny OncoDEEP posiada certyfikat zgodności CE-IVD i jest testem diagnostycznym.

Ocena efektywności działania immunoterapii

Częścią wyników OncoDEEP jest immunogram obrazujący skuteczność działania immunoterapii (anty PD-1, PD-L1).

Ocena efektywności jest dokonywana nie tylko na podstawie najczęściej oznaczanego TMB i MSI, ale również obejmuje analizę obecności PDL-1 pozytywnych komórek nowotworowych, odsetek infiltracji limfocytów T CD8+ oraz obecność mutacji związanych z wrażliwością lub opornością na immunoterapię.

 

DLACZEGO  ONCODEEP?

OncoDEEP jest najszerszym i najczęściej wykonywanym profilem molekularnym nowotworu, koncentrującym się na biomarkerach specyficznych dla diagnostyki i leczenia. Bazując na kompleksowych badaniach łączących analizę DNA/RNA i białek, dostarcza informacje użyteczne w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.  

CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIKI:

11 dni roboczych*

DLA KOGO BADANIA ONCODEEP?

OncoDEEP może być wykonany u dorosłych pacjentów z guzami litymi w przypadku:

 • istnienia kilku procedur leczenia standardowymi terapiami – wybór najbardziej optymalnej
 • braku możliwości zastosowania standardowych terapii, np. z powodu chorób współistniejących
 • braku efektów dotychczas zastosowanych terapii
 • występowania bardzo agresywnej formy nowotworu
 • występowania rzadkiego typu nowotworu

OncoSelect

oncoselect

OncoSELECT jest mało inwazyjną metodą badań opartą na analizie krążącego DNA nowotworowego z próbki krwi (płynna biopsja). Po ostatniej aktualizacji (maj 2022 r.) dostępny jest dla wszystkich nowotworów litych.

OncoSELECT umożliwia wskazanie optymalnej terapii dla pacjentów, u których próbka tkanki nie jest dostępna, gdy trudne lub niemożliwe jest wykonanie biopsji guza pierwotnego albo przerzutu, lub jeżeli od momentu pobrania  materiału tkankowego upłynęło dużo czasu.

KORZYŚCI:

OncoSELECT umożliwia:  

 • wskazanie terapii celowanych i hormonalnych
 • wykrycie potencjalnej oporności na leczenie i dostosowanie terapii
 • przystąpienie do badań klinicznych

 

KIEDY WYKONAĆ ONCOSELECT?

OncoSELECT jest optymalnym testem do przeprowadzenia pierwszej oceny najważniejszych biomarkerów genowych związanych z leczeniem.

Zgodnie z niedawną zmianą wytycznych FDA (Agencja ds. Żywności i Leków, USA), analiza płynnej biopsji została zatwierdzona jako pierwsze narzędzie diagnostyczne dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC).

Materiał do badań

blood-02

krew (2 probówki po 10 ml)

 

Zakres profilowania molekularnego

ngs-01-01-01NGS (Sekwencjonowanie Nowej Generacji)

 

 • 58 genów – wrażliwość na terapie celowane (SNV, INDEL)
 • promotor TERT
 • nieprawidłowy splicing, translokacje genów

 

CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIKI:

11 dni roboczych*

*firma OncoDNA zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu badań w przypadku konieczności powtórzenia analiz, by zapewnić ich odpowiednią jakość

OncoFOLLOW

OncoFOLLOW jest mało inwazyjną metodą badań opartą o analizy wykonywane z materiału uzyskanego z krwi pacjenta (płynna biopsja). Badania umożliwiają indywidualne monitorowanie przebiegu choroby na podstawie analizy krążącego DNA nowotworowego. OncoFOLLOW można także wykonać w celu określenia terapii w przypadku gdy nie ma zarchiwizowanego materiału pooperacyjnego lub nie ma możliwości pobrania biopsji (konieczne jest posiadanie wyników wcześniej przeprowadzonych wielogenowych badań genetycznych, niekoniecznie w OncoDNA).

KORZYŚCI:

W trakcie rozwoju choroby mogą pojawić się przerzuty, których genotyp może różnić się od genotypu guza pierwotnego. Te zmiany będą wymagały zastosowania innej terapii.

Dzięki OncoFOLLOW możliwe jest mało inwazyjne monitorowanie choroby i określenie:  

 • nowych możliwości leczenia
 • odpowiedzi pacjenta na leczenie
 • potencjalnych mechanizmów oporności na leczenie

 

KIEDY WYKONAĆ OncoFOLLOW?

Bazując na wewnętrznych badaniach OncoDNA najlepszym czasem wykonania pierwszego testu OncoFOLLOW jest połowa cyklu stosowanego leczenia, a następnego około dwóch tygodni po jego zakończeniu. Czas wykonania badań zależeć będzie jednak od rodzaju zastosowanego leczenia, rodzaju nowotworu oraz stanu klinicznego pacjenta. Najczęściej badania OncoFOLLOW wykonuje się co trzy miesiące. Szczegóły i decyzje o czasie wykonania testów należy przedyskutować z lekarzem prowadzącym.

Materiał do badań

blood-02

krew (2 probówki po 10 ml)

 

Zakres profilowania molekularnego podczas monitorowania

ngs-01-01-01NGS (Sekwencjonowanie Nowej Generacji)

 

Każdy test jest oparty na unikalnej sygnaturze molekularnej guza, ustalonej w trakcie wcześniejszego sekwencjonowania, wykonywanego w materiale tkankowym lub poprzez płynną biopsję.

 • spersonalizowane monitorowanie wcześniej zidentyfikowanych wariantów (do 20), co umożliwia wykrywanie nawrotów choroby
 • monitorowanie zmian w ponad 40 genach warunkujących oporność i wrażliwość na terapie celowane (SNV – zmienność liczby kopi), IN/DEL  (insercje/delecje) oraz CNV (polimorfizm liczby kopii)

CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIKI:

11 dni roboczych*

RAPORTY Z BADAŃ ONCOFOLLOW UMOŻLIWIAJĄ :

 • śledzenie dynamicznej ewolucji odnalezionych wcześniej zindywidualizowanych wariantów
 • informowanie o odnalezieniu nowego wariantu(ów) związanego z opornością na terapię lub koniecznością zastosowania nowych metod leczenia
 • informowanie o możliwości leczenia terapiami celowanymi
 • informowanie o prowadzonych badaniach klinicznych

 

*firma OncoDNA zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu badań w przypadku konieczności powtórzenia analiz, by zapewnić ich odpowiednią jakość

Masz pytania?

734 640 088

dr n. med. Aneta Białkowska

dr n. med. Aneta Białkowska

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.