Testy OncoDNA

oncodna_logo_200

 

 

Profilowanie molekularne proponowane przez OncoDNA jest szczegółową analizą umożliwiającą charakterystykę guza i wykorzystywane jest:

 

1

w personalizacji leczenia (OncoDEEP, OncoSELECT) – analiza biomarkerów na poziomie DNA, RNA i białek, dzięki którym uzyskuje się wskazówki do zindywidualizowanej terapii

 

 

2

w monitorowaniu (OncoFOLLOW, OncoSELECT) – śledzenie (monitorowanie) choroby nowotworowej – określenie między innymi efektywności stosowanej terapii oraz obecności zmian molekularnych, w guzie lub przerzutach, związanych z wrażliwością/opornością na leczenie

 

 

3

w wymianie i poszukiwaniu informacji – dostęp do platformy informacyjnej OncoSHARE (www.oncoshare.com) umożliwiającej kontakt pomiędzy pacjentami i lekarzami na całym świecie oraz specjalistami z firmy OncoDNA.

 

 

Wynikiem profilowania jest Raport charakteryzujący guza na poziomie molekularnym oraz lista  leków z zakresu: chemioterapii, immunoterapii lub terapii celowanych. Dodatkowo wskazane są badania kliniczne, do których pacjent mógłby przystąpić.

Ważne: profil OncoDEEP obejmuje także ocenę mutacji w genach ALK, KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, BRCA1 i BRCA2, które w Polsce są osobno zlecane, aby zbadać możliwość zastosowania terapii celowanej w przypadku niektórych nowotworów. Wykonanie profilowania molekularnego zapewnia uzyskanie informacji na temat zmian w powyższych genach i nie ma potrzeby wykonywania oddzielnej analizy tych genów.

OncoDEEP (test diagnostyczny z certyfikatem CE-IVD)

molgendia-05

Profil molekularny OncoDEEP na podstawie kompleksowych badań tkanki nowotworowej (NGS, PyroSeq, IHC, itp.) wskazuje najistotniejsze biomarkery oraz analizuje ich korelację z oddziaływaniem leków, bazując na danych z obszernej literatury klinicznej. Szczegółowo opisuje charakterystykę molekularną guza oraz wskazuje najlepsze dla pacjenta opcje terapeutyczne.

KORZYŚCI:

Wyniki profilowania OncoDEEP pomagają lekarzowi w podjęciu decyzji terapeutycznej dzięki:

 • wskazaniu terapii z potencjalnymi korzyściami klinicznymi (chemioterapia, immunoterapia, terapie celowane)
 • określeniu terapii, które nie zostały wcześniej uwzględnione w leczeniu
 • wykrywaniu leków o potencjalnym braku korzyści klinicznych (dzięki czemu można uniknąć niepotrzebnych kosztów i przede wszystkim niepożądanych efektów ubocznych wynikających z toksyczności terapii)
 • wskazaniu możliwości dołączenia pacjenta do aktualnie prowadzonych badań klinicznych  

 

Materiał do badań

ffpe-01

fragment tkanki guza zatopiony w bloczku parafinowym (FFPE) lub 20 preparatów mikroskopowych

 

Zakres profilowania molekularnego

ngs-01-01-01

NGS (Sekwencjonowanie Nowej Generacji)

 

 • 638 genów

 

Specyficzne pakiety uzależnione od rodzaju nowotworu

ihc-02-02-02

IHC (immunochistochemia) dla:

 

 

 • chemioterapii
 • immunoterapii
 • terapii celowanej
 • innych (np. analiza translokacji, metylacji, itp.)
 • analizy fuzji genów NTRK1,2,3

 

Badania NTRK wykonywane są metodą IHC (immunohistochemicznie), z możliwością dodatkowego uzupełnienia  o Panel Fuzyjny RNA, który zawsze wykonywany jest w 5 typach nowotworów: NSCLC, raku pęcherza moczowego, raku dróg żółciowych, raku tarczycy i w glejakach u dzieci.

Profil molekularny OncoDEEP posiada certyfikat zgodności CE-IVD i jest testem diagnostycznym.

Ocena efektywności działania immunoterapii

Unikalną częścią wyników OncoDEEP jest personalizowany immunogram obrazujący skuteczność działania immunoterapii.

Ocena jest dokonana nie tylko na podstawie najczęściej oznaczanego statusu mutacji nowotworu (TMB) i niestabilności mikrosatelitarnej (MSI), ale również obejmuje analizę obecności PDL-1 pozytywnych komórek nowotworowych, odsetek infiltracji limfocytów T CD8+ oraz obecność mutacji związanych z wrażliwością lub opornością na immunoterapię.

 

DLACZEGO  ONCODEEP?

OncoDEEP jest najczęściej wykonywanym profilem molekularnym nowotworu, koncentrującym się na biomarkerach specyficznych dla diagnostyki i leczenia. Bazując na kompleksowej analizie wielu szlaków sygnałowych oraz wielopoziomowych badaniach łączących analizę DNA/RNA i białek, dostarcza informacje użyteczne w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.  

CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIKI:

10 dni roboczych*

DLA KOGO BADANIA ONCODEEP?

OncoDEEP został zaprojektowany i może być wykonany u dorosłych pacjentów z guzami litymi w przypadku:

 • istnienia kilku procedur leczenia standardowymi terapiami – wybór najbardziej optymalnej
 • braku możliwości zastosowania standardowych terapii z powodu chorób współistniejących
 • braku efektów dotychczas zastosowanych terapii
 • występowania bardzo agresywnej formy nowotworu
 • występowania rzadkiego typu nowotworu

OncoSelect

oncoselect

OncoSELECT jest mało inwazyjną metodą badań opartą na analizie krążącego DNA nowotworowego z próbki krwi (płynna biopsja). Aktualnie jest dostępny dla kilku typów nowotworów: niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC), raka jelita grubego i piersi (hormonozależnego – ER+ lub HER2+).

OncoSELECT umożliwia wskazanie optymalnej terapii dla pacjentów z powyższymi nowotworami, u których próbka tkanki nie jest dostępna, gdy trudne lub niemożliwe jest wykonanie biopsji guza pierwotnego albo przerzutu, lub jeżeli od momentu pobrania dostępnego materiału tkankowego upłynęło dużo czasu.

KORZYŚCI:

OncoSELECT jest szybką, nieinwazyjną metodą badania, która umożliwia:  

 • wskazanie terapii celowanych
 • monitorowanie odpowiedzi guza na leczenie
 • wykrycie potencjalnej oporności na leczenie i dostosowanie terapii

 

KIEDY WYKONAĆ ONCOSELECT?

OncoSELECT jest optymalnym testem do przeprowadzenia pierwszej oceny najważniejszych genów związanych z leczeniem. W celu monitorowania przebiegu choroby OncoSELECT najlepiej wykonać w połowie cyklu leczenia oraz 2 tygodnie po podaniu ostatniej dawki leku/leków. Kolejne analizy będą zależały od zastosowanego leczenia, rodzaju nowotworu oraz wywiadu chorobowego pacjenta. Sugerowanym jest przeprowadzanie obserwacji co trzy miesiące lub z częstotliwością ustaloną przez onkologa.

Zgodnie z niedawną zmianą wytycznych FDA (Agencja ds. Żywności i Leków, USA), analiza płynnej biopsji została zatwierdzona jako pierwsze narzędzie diagnostyczne dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC).

Materiał do badań

blood-02

krew (2 probówki po 10 ml)

 

Zakres profilowania molekularnego podczas monitorowania

ngs-01-01-01NGS (Sekwencjonowanie Nowej Generacji)

 

 • analiza ponad 100 mutacji oporności i wrażliwości na terapie celowane (SNV, Indel, translokacja i CNV)
 • analiza specyficznych genów związanym z leczeniem niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC), jelita grubego i piersi (ER+ lub HER2+)

 

CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIKI:

10 dni roboczych*

*firma OncoDNA zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu badań w przypadku konieczności powtórzenia analiz, by zapewnić ich odpowiednią jakość

OncoFOLLOW

OncoFOLLOW jest nieinwazyjną metodą badań opartą o analizy wykonywane z materiału uzyskanego z krwi pacjenta (płynna biopsja). Badania umożliwiają indywidualne monitorowanie przebiegu choroby na podstawie analizy krążącego DNA nowotworowego. OncoFOLLOW można także wykonać w celu określenia terapii w przypadku gdy nie ma zarchiwizowanego materiału pooperacyjnego lub nie ma możliwości pobrania biopsji (konieczne jest posiadanie wyników wcześniej przeprowadzonych badań genetycznych, niekoniecznie w OncoDNA).

KORZYŚCI:

W trakcie rozwoju choroby mogą pojawić się przerzuty, których genotyp może różnić się od genotypu guza pierwotnego. Te zmiany będą wymagały zastosowania innej terapii.

Dzięki OncoFOLLOW możliwe jest nieinwazyjne monitorowanie choroby i określenie:  

 • nowych możliwości leczenia
 • odpowiedzi pacjenta na leczenie
 • potencjalnych mechanizmów oporności na leczenie

 

KIEDY WYKONAĆ OncoFOLLOW?

Bazując na wewnętrznych badaniach OncoDNA najlepszym czasem wykonania pierwszego testu OncoFOLLOW jest połowa cyklu stosowanego leczenia, a następnego około dwóch tygodni po jego zakończeniu. Czas wykonania badań zależeć będzie jednak od rodzaju zastosowanego leczenia, rodzaju nowotworu oraz wywiadu chorobowego pacjenta. Najczęściej badania OncoFOLLOW wykonuje się co trzy miesiące. Szczegóły i decyzje o czasie wykonania testów należy przedyskutować z lekarzem prowadzącym.

Materiał do badań

blood-02

krew (2 probówki po 10 ml)

 

Zakres profilowania molekularnego podczas monitorowania

ngs-01-01-01NGS (Sekwencjonowanie Nowej Generacji)

 

Każdy test jest oparty na unikalnej sygnaturze molekularnej guza, ustalonej w trakcie wcześniejszego sekwencjonowania, wykonywanego w materiale tkankowym lub poprzez płynną biopsję.

 • spersonalizowane monitorowanie wcześniej zidentyfikowanych wariantów (do 20), co umożliwia wykrywanie nawrotów choroby
 • monitorowanie zmian w ponad 40 genach warunkujących oporność i wrażliwości na terapie celowane (SNV – zmienność liczby kopi), IN/DEL  (insercje/delecje) oraz CNV (polimorfizm liczby kopii)

CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIKI:

10 dni roboczych*

RAPORTY Z BADAŃ ONCOFOLLOW UMOŻLIWIAJĄ :

 • śledzenie dynamicznej ewolucji odnalezionych wcześniej zindywidualizowanych wariantów
 • informowanie o odnalezieniu nowego wariantu(ów) związanego z opornością na terapię lub koniecznością zastosowania nowych metod leczenia
 • informowanie o możliwości leczenia terapiami celowanymi
 • informowanie o prowadzonych badaniach klinicznych

 

*firma OncoDNA zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu badań w przypadku konieczności powtórzenia analiz, by zapewnić ich odpowiednią jakość

Masz pytania?

734 640 088

dr n. med. Aneta Białkowska

dr n. med. Aneta Białkowska

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.